Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.janmalast.cz/www/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/visual_editor_class.php on line 1613
Jan Malast - Osobní web

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.janmalast.cz/www/wp-includes/post-template.php on line 316

JUDr. PhDr. Jan MALAST, Ph.D.

právník, akademický pracovník a lektor v oboru správního práva

Vzdělání

Po sedmiletém studiu na Gymnáziu Kadaň (zakončeném maturitou s vyznamenáním) vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni nejdříve Právnickou fakultu (2003 - Mgr. v oboru Právo) a posléze Katedru politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty (2005 - Bc. a 2007 - Mgr. v oboru Politologie, obojí s vyznamenáním). Na téže univerzitě složil i státní rigorózní zkoušky a získal tituly doktora práv (2006 - JUDr. v oboru Správní právo) a doktora filozofie (2011 - PhDr. v oboru Politologie).

Doktorské studium v oboru Správní právo a správní věda absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ziskem titulu doktor (2015 - Ph.D.).

Akademická činnost

Již během studií na právnické fakultě pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře správního práva, po promoci pak na tutéž katedru nastoupil jako asistent. Dodnes zde v pozici odborného asistenta působí ve výuce všech oblastí materie správního práva a vykonává též funkci tajemníka katedry.

Je také členem Katedry právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha, v rámci níž zajišťuje výuku bezmála dvacítky kurzů teoreticky i prakticky zaměřených na některou z částí správního práva či veřejné správy.

Působil i na dalších institucích - například 12 let vyučoval na Vysoké škole Karlovy Vary, jako externista také 8 let přednášel studentům politologie na Filozofické fakultě ZČU.

Odborná praxe

Zkušenosti získával jak v legislativě coby asistent dvou poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak i ve vrcholné exekutivě výkonem funkce ředitele odboru a vrchního ředitele sekce na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Dnes působí jako odborník v oblasti veřejné správy, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů územních samosprávných celků), tak státní správy (člen rozkladové komise, lektor v rámci vzdělávání úředníků).

Publikace

Je samostatným autorem dvou odborných monografií, a to Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice (2016) a Přezkumné řízení (2018), jedním ze dvou hlavních autorů učebnice Průvodce světem práva (2017, 2018) a dílčím spoluautorem bezmála tuctu jiných specializovaných právnických monografií.

Publikoval více než dvě desítky dalších článků a příspěvků a působí též jako recenzent několika odborných časopisů, včetně zahraničních.

Lektorské aktivity

Má za sebou desítky školících akcí pro pracovníky veřejné správy (státní správy i územní samosprávy) a další odbornou veřejnost. Nabízí teoreticky i prakticky zaměřená školení v řadě oblastí správního práva - správní řízení, správní trestání, svobodný přístup k informacím, obecní samospráva atp.

Je autorem projektu

Napište mi:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.